Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.07.2021 14:41

Karta obstarávania #043/2020/VO-§117
Oprava strechy na budove Magistrátu mesta Košice

Komunikácia