Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 18:36

Karta obstarávania #043/2020/VO-§117
Oprava strechy na budove Magistrátu mesta Košice

Informácie

ID zákazky
8522
Názov predmetu
Oprava strechy na budove Magistrátu mesta Košice
Číslo spisu
043/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 604,66 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava poškodenej časti parapetu atiky strechy traktu D a lokálna oprava strechy traktu F na budove Magistrátu mesta Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená Objednávka za účelom uskutočnenia stavebných prác v súlade s predmetom zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty