Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2020 09:07

Karta zákazky #NL DNS 2/2019-10
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E10

Informácie

ID zákazky
8525
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E10
Číslo spisu VO
NL DNS 2/2019-10
Číslo z vestníka VO
27510-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
77 128,70 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov pre električky v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.09.2020 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

svetlo hmlové zadné 2NE 011 172-487 Hella

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
450,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Výustka vzduchová P.115 - ČERNÁ PRIMA 66231

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
60,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil zpětný, 425000014014, OK-01-30T

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 026,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventilátor kondenzátoru A4D450-A014-XB POLL s.r.o. 575005

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 090,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ROLETA ČELNÍ ROLETA ROLETA 30T.1 ISTECH

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
892,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ROLETA BOČNÍ ROLETA - manuálna 30T.2 ISTECH

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
370,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kondenzátor KEMET C44ASGP4500ZB0J

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 050,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

GE15 modernizácia 50198040.1#Hl. menTV14

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 880,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

GE15A moderniz50198014.1Záskok.meničTV14

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 915,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

GE15 mod2 20009304 # menič PE85 pre TV14

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 951,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tranzistor SKM200- KC0.001.0060

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Jednotka DIO909A- MA0.013.0037

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 550,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Budič SMT-14B- MA0.013.0113

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Jednotka DIO816- MA0.013.0016

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Jednotka DIO-814F- MA0.013.0008

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dotyk hlavný 50513020 AU 437125240

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 004,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dotyk hlavný pevný AU 437 120 724

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
618,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

pätka uzáveru 14015006- El. T6

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

podložka narážky DO554827

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
160,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

NARÁŽKA PRUŽNÁ781205S12 PHOENIX

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 260,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kontrolér HH265A ALAFA UNION 1AU600465

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 894,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Cestný magnetický ventil 2/2 21020060

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Cestný magnetický ventil 3/2 21020091

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 897,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil pojistný, 430000000814, OK-01-30T

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
310,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Expanzný ventil TLEX-20175 POLL s.r.o. 325743

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 320,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Statický měnič klim. KLMT29K CMKA-01

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 910,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spínač MS 131 ALFA UNION 1000524

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
154,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

reťaz kompletná 2211377 (3FB80000044)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
892,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil plniaci R134a M5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
25,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

pätica V23 338000400/7000003

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
840,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Miska podlahová M10 08 002 157

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
270,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak 16 004 015

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 099,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak 16 004 016

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 099,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

sedák 82050976 látka CASTLE

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 961,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vyustka vzduchová PRIMA 67881

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Záslepka E 50x50x0,8-2,5 EUROPLAST CZ

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
27,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Záslepka obloženia 82022185

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ROLETA BOČNÍ ROLETA - manuálna 30T.2 ISTECH

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 700,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

stieracia lišta 80-3397018180-88N

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
151,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

hadica spojovacia DN6 8534948 na 30T

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
180,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

hadica DN6 k deliču 8534609 na 30T

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
200,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

hadica vysokotlaková DN4 425000101000

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy