Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.11.2020 11:17

Karta obstarávania #08/2020_DAM
Rozvoj podnikania spoločnosti DAM, a.s. Prešov zavádzaním inovácií a prehlbovaním spolupráce so Strednou odbornou školou dopravnou v Prešove

Komunikácia