Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.10.2020 10:17

Karta obstarávania #08/2020_DAM
Rozvoj podnikania spoločnosti DAM, a.s. Prešov zavádzaním inovácií a prehlbovaním spolupráce so Strednou odbornou školou dopravnou v Prešove

Informácie

ID zákazky
8534
Názov predmetu
Rozvoj podnikania spoločnosti DAM, a.s. Prešov zavádzaním inovácií a prehlbovaním spolupráce so Strednou odbornou školou dopravnou v Prešove
Číslo spisu VO
08/2020_DAM
Číslo z vestníka EU
2020/S 168-406657
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
220 190,08 EUR
Hlavný CPV
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
Doplňujúci CPV
42121000-3 - Stroje a motory na hydraulický alebo pneumatický pohon
42636100-4 - Hydraulické lisy
38500000-0 - Kontrolné a testovacie prístroje
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do troch častí:

Časť č.1: LC1:Zdviháky a lis
Časť č.2: LC2: Diagnostické zariadenia podvozkov
Časť č.3: LC 3: Diagnostické zariadenie Diesel komponentov

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.10.2020 13:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
Adresa
Strojnícka 9
Prešov
08006, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20548

Dokumenty

Časť č.1: LC1:Zdviháky a lis

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
74 378,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34326200-0 - Zdviháky vozidiel
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č.2: LC2: Diagnostické zariadenia podvozkov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 298,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42636100-4 - Hydraulické lisy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č.3: LC 3: Diagnostické zariadenie Diesel komponentov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
107 513,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38500000-0 - Kontrolné a testovacie prístroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy