Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 10:58

Karta obstarávania #7/Zevo
Spotrebný materiál ku kalorimetru IKA C 2000, sušiareň, tabletovací lis.

Informácie

ID zákazky
8592
Názov predmetu
Spotrebný materiál ku kalorimetru IKA C 2000, sušiareň, tabletovací lis.
Číslo spisu
7/Zevo
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 500,00 EUR
Hlavný CPV
38418000-8 - Kalorimetre
Doplňujúci CPV
51210000-7 - Inštalácia meracích zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a inštalácia spotrebného materiálu ku kalorimetru IKA, sušiareň a tabletovací lis. Slúžia k stanoveniu výhrevnosti odpadov kalorimetricky (Kalorimeter C2000 IKA).
Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia v nasledovnom rozsahu:
1. Sada- prac materiál ku Kalorimetru IKA C 2000:
- C710.4 - bavlnky strihané 500 ks (1 balenie), výhrevnosť 50J/bavlnka – 1x
- C5010.3 - zápalný drôtik Kantal do štandardnej rozkladnej nádoby (5ks v balení) –1x
- C723 - Kyselina benzoová, 1 blister, 50 tbl, á 0,5 g, spalné teplo 26460J/g –1x
Dodávka obsahuje IKA certifikát kalorickej hodnoty pre štandardnú kalibráciu podľa DIN 51900.Vhodná pre všetky typy kalorimetrov.
- C5 VA- Sada kovových kelímkov do kalorimetra (25 ks), priemer 20 mm x výška 19,5 mm, – 1x
- O krúžky do piesta C 2000 – 1x
2. C 21 tabletovací lis - na výrobu tabliet lisovaním pre kalorimetre
- priemer tablety 12 mm, výška plnenia do lisu je 28 mm vzorky, konečná hrúbka tablety po vylisovaní závisí od materiálu a jemnosti mletia – 1x
3. Tlaková napájacia hadička O2 (2m) vrátane koncoviek – 1x
4. C 29 redukčný ventil na kyslík -náhrada originálneho – 1x
5. SLW 115 SMART -Teplovzdušná sušiareň – 1x
- s nútenou ventiláciou vzduchu, (ventilátor s plynule nastaviteľnými otáčkami), riadená mikroprocesorom, s dotykovým displejom, ktorý zobrazuje teplotu, čas a teplotný program, objem 112 litrov
- teplotný rozsah od +5°C nad teplotu okolia do +300°C
- presnosť zobrazovania teploty 0,1°C
- teplotná fluktuácia ± 0,1°C pri 105°C
- max. nosnosť police 10 kg
- vnútorné rozmery komory 460 x 540 x450 mm
- vonkajšie rozmery 655x 845 x 700 mm
- interiér z nerezovej ocele
- nastavenie otáčok ventilátora od 0 do 100%
- Akustický a vizuálny alarm
- Ochranný elektronický termostat
- Časový rozsah – oneskorený štart od 1 min. do 99,59 hod.
- Možnosť cyklického sušenie
- Časový rozsah – držanie nastavenej teploty od 1 min do 99 hod.
- Ovládanie klapky sania a výfuku vzduchu

Vrátane dopravy a inštalácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty