Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.12.2022 17:29

Karta obstarávania #054/2020/§117
Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na nekomerčné účely.

Komunikácia