Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:32

Karta obstarávania #054/2020/§117
Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na nekomerčné účely.

Informácie

ID zákazky
8791
Názov predmetu
Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na nekomerčné účely.
Číslo spisu
054/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 500,00 EUR
Hlavný CPV
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na nekomerčné účely.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky za účelom dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty