Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:41

Karta obstarávania #2020-95
Vápenné silo -ND.

Informácie

ID zákazky
8794
Názov predmetu
Vápenné silo -ND.
Číslo spisu
2020-95
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 900,00 EUR
Hlavný CPV
44613110-4 - Silá
Doplňujúci CPV
42993200-5 - Dávkovacie zariadenia
34310000-3 - Motory a časti motorov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup náhradných dielov potrebných na opravu dávkovacej sýpky, poškodeného kužeľového vymietača a šnekového podávača. V súčasnosti je v prevádzke zariadenie od firmy Sodimate, typ DDS 400. Predmetom zákazky sú iba diely na opravu tejto sýpky. Kusovník.jpeg a Výkres.jpeg je neoddeliteľnou súčasťou dopytu.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1+ Výkres + Kusovník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty