Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.11.2023 04:15

Karta obstarávania #038/2020/VO - §117
Nákup licencií Office 365 E1, Office 365 E3, Enterprise Mobility + Security E3, Eset Endpoint Protection Advanced

Informácie

ID zákazky
8808
Názov predmetu
Nákup licencií Office 365 E1, Office 365 E3, Enterprise Mobility + Security E3, Eset Endpoint Protection Advanced
Číslo spisu
038/2020/VO - §117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
61 933,47 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup licencií na obdobie 24 mesiacov - Office 365 Enterprise E1 – 15 ks, Office 365 Enterprise E3 – 95 ks, Enterprise Mobility + Security E3 - 110 ks , Eset Endpoint Protection Advanced - 100 ks.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na 24 mesiacov resp. do výšky vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty