Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.11.2020 20:22

Karta zákazky #DNS/VO6
Dodanie oceľových profilov a súvisiacich materiálov_opakovaná súťaž

Informácie

ID zákazky
882
Názov predmetu
Dodanie oceľových profilov a súvisiacich materiálov_opakovaná súťaž
Číslo spisu VO
DNS/VO6
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
67 481,00 EUR
Hlavný CPV
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie rôznych bežných stavebných spotrebných materiálov podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je zverejnený v časti Dokumenty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A.Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty