Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.07.2021 23:59

Karta obstarávania #2 - 3/2020/B
Pravidelné kontroly požiarno-technických zariadení a zabezpečovacích zariadení

Komunikácia