Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 06:28

Karta obstarávania #2 - 3/2020/B
Pravidelné kontroly požiarno-technických zariadení a zabezpečovacích zariadení

Informácie

ID zákazky
8892
Názov predmetu
Pravidelné kontroly požiarno-technických zariadení a zabezpečovacích zariadení
Číslo spisu
2 - 3/2020/B
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 800,00 EUR
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Doplňujúci CPV
35120000-1 - Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
35121000-8 - Zabezpečovacie zariadenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Realizácia kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), hlasovej signalizácie požiaru (HSP) a kontrola elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) vrátane ďalších činností podľa výzvy na predkladanie cenových ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.09.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty