Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:36

Karta zákazky #NL DNS 2/2019-12
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E12

Informácie

ID zákazky
8922
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E12
Číslo spisu
NL DNS 2/2019-12
Číslo z vestníka VO
27510-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
17 353,60 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov pre električky v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.10.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

horná vodiaca tyč 2212432(3FB8000006)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
354,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

pružinová kolíska 2210188 (2FB8002507)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 960,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Výustka vzduchová P.115 - ČERNÁ PRIMA 66231

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
60,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil pojistný, 430000000814, OK-01-30T

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
310,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

KRYT KAMEROVÝ ĽAVÝ 82046536

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 060,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

82044848 SVÍTIDLO BOD.280-Z-08

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
350,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Relé FINDER 60.13.9.024.0040 24VDC 10A

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
348,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

čelné sklo29T,30T82044956+súpr.na výmenu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 363,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Varistor SIOV B60 K550 2006022803

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Regulátor chodu brzdiča ERB-2,o.č .503099071201

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 448,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy