Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.07.2021 13:17

Karta obstarávania #049/2020/VO-§117
Vypracovanie PD a výkon IČ za účelom rekonštrukcie Zdravotného strediska KVP

Komunikácia