Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.06.2022 03:19

Karta obstarávania #049/2020/VO-§117
Vypracovanie PD a výkon IČ za účelom rekonštrukcie Zdravotného strediska KVP

Komunikácia