Stav: Zrušená

Serverový čas: 04.06.2023 08:44

Karta obstarávania #049/2020/VO-§117
Vypracovanie PD a výkon IČ za účelom rekonštrukcie Zdravotného strediska KVP

Komunikácia