Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 00:21

Karta obstarávania #5139/2020/150
Ekologické oleje

Informácie

ID zákazky
9046
Názov predmetu
Ekologické oleje
Číslo spisu
5139/2020/150
Číslo z vestníka VO
35491-MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 199-481916
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
555 544,30 EUR
Hlavný CPV
24951100-6 - Mazacie oleje
Doplňujúci CPV
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.

Zákazka je delená na časti:

ČASŤ č. 1.
Dodávka ekologického oleja na stratové mazanie používaného na mazanie reťazí motorových píl, ktorý je vhodný na používanie v lesnom hospodárstve a neznečisťuje životné prostredie,
Ekologického hydraulického oleja, ktorý je používaný ako hydraulický olej v hydraulických rukách a iných hydraulických zariadeniach.

ČASŤ č. 2.
Dodávka ekologického hydraulického oleja SHELL Naturelle HF- E 46, ktorý je používaný ako hydraulický olej v hydraulických rukách a iných hydraulických zariadeniach.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.11.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Námestie SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Dokumenty

ČASŤ č. 1_Ekologický olej, hydraulický ekologický olej

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
243 236,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24951100-6 - Mazacie oleje
Doplňujúci CPV
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ č. 2_Hydraulický ekologický olej SHELL Naturelle HF- E 46

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
312 308,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24951100-6 - Mazacie oleje
Doplňujúci CPV
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody