Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:55

Karta obstarávania #NKP-2020-94
Rotačný nožový podávač na korčekový dopravník.

Informácie

ID zákazky
9049
Názov predmetu
Rotačný nožový podávač na korčekový dopravník.
Číslo spisu
NKP-2020-94
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 600,00 EUR
Hlavný CPV
42417200-4 - Dopravníky
Doplňujúci CPV
42417300-5 - Príslušenstvo dopravníkov
31110000-0 - Elektromotory
42419890-1 - Časti korčekových dopravníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup rotačného nožového podávača na korčekový dopravník. Rotačný nožový podávač slúži na rozdrvenie prípadných hrudiek a dopravu média. Je poháňaný cez spojku elektromotorom, s ktorým je spojený na pevno. Nasadený je podávač HKS 340 od firmy IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. Výkres je neoddeliteľnou súčasťou dopytu. Pripúšťa sa aj ekvivalent.
Rotačný nožový podávač je celokovový v stabilnej zváranej konštrukcii z materiálu 11 375, stator z 11 523, stierací rezací nôž s tvrdosťou 55-56 HRC, s prevodovkou, elektromotorom a snímačom otáčok. Požadujeme dodanie spolu s pohonom v zmontovanom stave a dodržanými funkčnými rozmermi nožového podávača podľa výkresu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty