Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:31

Karta obstarávania #062/2020/§117
Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Južná trieda 23, Košice v prepojení na Karanténne centrum.

Komunikácia