Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2021 16:44

Karta obstarávania #063/2020/VO-§117
Dodávka a montáž kamerového systému do objektov v správe BPMK _ulice Popradská, Sládkovičova, Južné nábrežie Košice

Komunikácia