Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 02:37

Karta obstarávania #063/2020/VO-§117
Dodávka a montáž kamerového systému do objektov v správe BPMK _ulice Popradská, Sládkovičova, Južné nábrežie Košice

Informácie

ID zákazky
9055
Názov predmetu
Dodávka a montáž kamerového systému do objektov v správe BPMK _ulice Popradská, Sládkovičova, Južné nábrežie Košice
Číslo spisu
063/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
49 340,00 EUR
Hlavný CPV
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zákazka je obstarávaná v mene mesta Košice. Predmetom zákazky je dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky a konfigurácia kamerového systému do objektov v správe Bytového podniku mesta Košice na ulici Popradská 72, Sládkovičova 3, Južné nábrežie 13 v Košiciach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená v mene mesta Košice Zmluva o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty