Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:55

Karta obstarávania #07/2020_Alta Via
Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy_nová

Informácie

ID zákazky
9074
Názov predmetu
Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy_nová
Číslo spisu
07/2020_Alta Via
Číslo z vestníka VO
34821 - MST Vestník č. 212/2020 - 12.10.2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 197-474661
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
235 533,34 EUR
Hlavný CPV
42611000-2 - Špeciálne obrábacie stroje
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do dvoch častí:

Časť 1: Bezhriadeľová (bezupínacia) lúpacia linka na dýhu.

Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.11.2020 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
ALTA VIA, s. r.o.
Adresa
Dubová 3966/47
Bardejov
08501, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18936

Dokumenty

Časť 1: Dodávka bezhriadeľovej ( bezupínaciej ) lúpacej linky na dýhu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
195 366,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42611000-2 - Špeciálne obrábacie stroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 166,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42611000-2 - Špeciálne obrábacie stroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy