Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 21:59

Karta obstarávania #HaMi 48/2020
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS), Civilnej ochrany (CO)

Komunikácia