Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 10.04.2021 13:07

Karta obstarávania #NsPBR/2020/RVO/16
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Informácie

ID zákazky
9209
Názov predmetu
Zdravotnícka prístrojová technika IV.
Číslo spisu VO
NsPBR/2020/RVO/16
Číslo z vestníka VO
45521 - MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 249-620048
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
586 221,87 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.02.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.02.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Adresa
Banisko 273/1
Brezno
97701, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Štrbová
brezno.strbova@tatratender.sk
+421 910813539

Dokumenty

Časť I. Infúzna technika

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
92 740,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II. Diagnostická technika

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
110 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
33182100-0 - Defribrilátory
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť III. Anesteziologická a monitorovacia technika a ventilátory

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
173 066,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33172100-7 - Prístroje na anestéziu
33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje
33195110-7 - Respiračné monitory
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IV. Vybavenie urgentného príjmu a OAIM

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 501,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33171200-1 - Nástroje na resuscitáciu
33172200-8 - Prístroje na resuscitáciu
33182210-4 - Srdcové stimulátory
33165000-4 - Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje
34911100-7 - Vozíky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť V. Vybavenie centrálnych operačných sál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 380,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33160000-9 - Operačná technika
33162000-3 - Prístroje a nástroje operačnej sály
33169000-2 - Chirurgické nástroje
33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VI. Vybavenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 791,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33112100-9 - Ultrazvukový srdcový detektor
33192210-7 - Vyšetrovacie stoly
33164000-7 - Laparoskopické prístroje
33169000-2 - Chirurgické nástroje
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VII. Videobronchoskop

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 836,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
33168100-6 - Endoskopy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VIII. Odsávačky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
37 650,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33162100-4 - Prístroje operačnej sály
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IX. Vybavenie neurologického oddelenia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
46 356,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33121100-5 - Elektroencefalografy
33121300-7 - Elektromyografy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy