Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:47

Karta obstarávania #059/2020/§117
Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie r. 2020 - 2021.

Informácie

ID zákazky
9245
Názov predmetu
Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie r. 2020 - 2021.
Číslo spisu
059/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
79340000-9 - Reklamné a marketingové služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie r.2020 - 2021.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky v priebehu r.2020 - 2021 podľa potrieb verejného obstarávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty