Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2020 00:55

Karta zákazky #1/2020-028
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informácie

ID zákazky
9285
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategória DNS
4 Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie
Číslo spisu VO
1/2020-028
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
764 000,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a so zakrytým výdychovým ventilom – obojstranná filtrácia. Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Respirátory individuálne balené po 1 ks.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.10.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Ďalšie kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty