Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 03:21

Karta DNS #1/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informácie

ID zákazky
7514
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Číslo spisu
1/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 115-278655
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
31 009 800,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33199000-1 - Lekárske odevy
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 - Doplnky pracovných odevov
39518000-6 - Nemocničná bielizeň
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33199000-1 Lekárske odevy
35113410-6 Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 Doplnky pracovných odevov
39518000-6 Nemocničná bielizeň
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.07.2022 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
Ďalšie kontakty
JUDr. Marek Siranko
marek.siranko@reserves.gov.sk

Mgr. Alica Augustínová
alica.augustinova@reserves.gov.sk

Dokumenty

1/A Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

1/B Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2 Návleky na obuv vysoké

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál / Jedná sa o príslušenstvo k obleku
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

3/A Respirátor FFP2 pre všeobecné použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

3/B Respirátor FFP2 pre špeciálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

4 Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

5/A Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

5/B Jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

6/A Ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

6/B Ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

7 Ochranná polomaska

Stav
Zrušená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

8 Filter P3 k ochrannej polomaske

Stav
Zrušená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

9 Vrece na biologický odpad

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

10 Jednorázový plášť

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

11 Návleky na obuv

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

12 Chirurgická tvárová maska (jednorázová)

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

13 Chirurgická tvárová maska (opakovateľne použiteľná)

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

14 Čiapka

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

15 Ochranný štít

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

16 Odberové sety

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazky