Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2020 02:20

Karta zákazky #1/2020-029
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informácie

ID zákazky
9286
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategória DNS
10 Jednorázový plášť
Číslo spisu VO
1/2020-029
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
188 000,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

PE plášť môže ponúknuť efektné riešenie pre zaistenie jednorazového oblečenia.
Nie je určený na ochranu pred nebezpečnými látkami, chemikáliami, kontamináciou alebo infekčnými látkami. Odev je určený na jedno použitie.
Materiál potiahnutý PE filmom, nepriedušný, ochraňujúci osobu, bez obsahu Latexu
Hrúbka min. 0,20 mm
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
EN STN EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky OOP jednoduchej konštrukcie proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne užívateľom rozpoznané., alebo ekvivalentnou normou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.10.2020 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Ďalšie kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty