Stav: Ukončená ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:30

Karta obstarávania #1NI2017
Modernizácia Futbalového štadióna FC Nitra

Informácie

ID zákazky
93
Názov predmetu
Modernizácia Futbalového štadióna FC Nitra
Číslo spisu VO
1NI2017
Číslo z vestníka VO
7585 – MSP
Číslo z vestníka EU
2017/S 100-197689
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 114 183.58 EUR
Hlavný CPV
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Prestavba štadióna predstavuje stavebno-technické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 3 s kapacitou 7 480 divákov. Vybudujú sa tri nové zastrešené tribúny pozdĺž severnej, východnej a južnej strany hracej plochy. Východná tribúna (jestvujúca) sa bude rekonštruovať pre potreby a požiadavky UEFA. Súčasťou prestavby budú aj ďalšie stavebné práce uvedené v realizačnej dokumentácii.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Čísla ( kódy položiek v rozpočtoch a zadaniach, zväčša 9 miestne čísla ) sú identické v celkových rozpočtoch a rozpočtoch realizácia 1. etapa. Rozdiel je v popise rovnakých položiek ( v celkových rozpočtoch sú popisy rozšírené príp. upravené tak, aby nesmerovali na konkrétne výrobky).

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
03.07.2017 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nitrianska investičná, s.r.o.
Adresa
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Ondrejička
ondrejicka@msunitra.sk
+421 376502272

Dokumenty