Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:39

Karta obstarávania #AOMVAS-2-54/2020
Akumulátory

Informácie

ID zákazky
9308
Názov predmetu
Akumulátory
Číslo spisu
AOMVAS-2-54/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 207-502140
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
243 000,00 EUR
Hlavný CPV
31431000-6 - Olovené akumulátory
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov ako zdroj elektrickej energie u motorových vozidiel verejného obstarávateľa

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.11.2020 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Adresa
Sklabinská 20
Bratislava
831 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubomír Války
lubomir.valky@aomvsr.sk
+421 911748271

Dokumenty