Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 21:07

Karta zákazky #NL DNS 2/2019-14
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E14

Informácie

ID zákazky
9360
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E14
Číslo spisu
NL DNS 2/2019-14
Číslo z vestníka VO
27510-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
20 886,28 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov pre električky v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.11.2020 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

filter odrušovací SKYTSK 900-40 SKYBERGTECH

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 004,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

SNÍMAČ OTÁČOK GEL247Y403 S046 MED ELEKTRONIK

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 296,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Batéria FERAK NiCd 17 KPH 100P T3/T6 3742.20

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 750,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

stieracia lišta 80-3397018180-88N

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
150,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Lišta stierača BOSCH 3 397 018 199

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
183,12 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Obloženie KB WVA 29195

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 619,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kolík M-MAT0459 SEC 280-B-09-01-00

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

SPODOK ISTIČOVÝ E-T-A ŠKODA ELECTRIC E360970

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

svietidlo bodové kábína vodiča 280-Z-08 SEC 280-B-08-01-00

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
364,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dotyk hlavný stykača SA261 4-37-125 240

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
395,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy