Stav: Ukončená ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:33

Karta obstarávania #26/2017
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava“

Informácie

ID zákazky
94
Názov predmetu
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava“
Číslo spisu VO
26/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
69 956.50 EUR
Hlavný CPV
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Doplňujúci CPV
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky s názvom – „„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava“ (ďalej ZŠ Hronca Rožňava) je na základe Svetelno-technickej štúdie, vypracovanej dodávateľom, komplexná rekonštrukcia svetelných zdrojov v budove ZŠ Hronca Rožňava

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
05.06.2017 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Adresa
Zakarpatská 12
Rožňava
048 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty