Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2021 17:10

Karta obstarávania #246/2020
Interiérový nábytok pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období

Informácie

ID zákazky
9499
Názov predmetu
Interiérový nábytok pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období
Číslo spisu VO
246/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zadávanej zákazky je výroba, dodávka a montáž interiérového nábytku pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Južná trieda 23, Košice v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty