Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 19:25

Karta obstarávania #NKP-2020-109
Výmena elektrických ohrevov tkaninových filtrov.

Informácie

ID zákazky
9508
Názov predmetu
Výmena elektrických ohrevov tkaninových filtrov.
Číslo spisu
NKP-2020-109
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
22 520,00 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
44111520-2 - Tepelnoizolačný materiál
44111530-5 - Elektroizolačné príslušenstvo
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je demontáž poškodených a nefunkčných elektrických ohrevov tkaninových filtrov a montáž nových elektrických ohrevov pre tri komory filtrov (tri sety), kotol K1 - komora 12 a13, 10HTP12, 10HTP13 a kotol K2 - komora 13, 20HTP13.
Sprievodné elektrické ohrevy zabezpečujú teplotu popolčeka na doporučenej prepravnej a skladovacej teplote po dobu, keď sa popolček expeduje do cisterny na odvoz. Ovládané sú z elektrického rozvádzača. Výška teploty popolčeka je riadená kapilárnymi termostatmi čo zabezpečuje, že v sklzoch tkaninových filtrov a prepravných trasách nekondenzuje voda a prepravovaný popolček zostáva suchý.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.11.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty