Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 17:42

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-010
Nákup termosnímačov

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
9533
Názov predmetu
Nákup termosnímačov
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-010
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 950,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky - výzvy č. 10 je kúpa a dodanie termosnímačov v celkovom množstve 5 ks, pre zabezpečenie plynulého a bezproblémového pracovného výkonu zamestnancov verejného obstarávateľa ako aj poskytnutia služieb verejnosti.

Ďalší opis predmetu zákazky na nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov výzvy č. 10.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.11.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty