Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:52

Karta zákazky #NL DNS 2/2019-15
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E15

Informácie

ID zákazky
9542
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E15
Číslo spisu
NL DNS 2/2019-15
Číslo z vestníka VO
27510-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
17 223,06 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov pre električky v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.11.2020 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

tesnenie okien 0544267 (50m=1bal)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 790,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dotyk hlavný pevný AU 437 120 724

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
630,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

svetlo zad.cúvacie konc.02104Wesem

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
152,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Panel rozvodu vzduchu CC4/5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
176,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prúdnica D67/Prima62296/CC4/5/8

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
45,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spínač CC4/5/8 ventilátor

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
113,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spínač CC4/5/8 klimatizácia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
150,26 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ovládací prvok CC4/5/8 kruhový

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
97,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Filter cirkulujúceho vzduchu CC4/5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
31,24 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

hriadeľ pružný s ochran.hadicou 3FB700.06.10.6 STEMMANN 2207218

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dmychadlo S-30T (interiér) I.Č8535152

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 422,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zrkadlo pravé KOVOPLAST S1-1290-00

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
794,54 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Znak ŠKODA 82048031

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
390,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Anténa rádiomodulu A1 82044972

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 530,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy