Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 10.12.2022 00:13

Karta DNS #HaMi 75/2020
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)

Komunikácia