Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.12.2020 08:54

Karta obstarávania #ID 1668
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Detva

Informácie

ID zákazky
9612
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Detva
Číslo spisu VO
ID 1668
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
96 500,000 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mrazené výrobky a šaláty
5. Trvanlivé potraviny
6. Mäso
7. Mäsové výrobky
8. Vajcia

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Súčasťou tejto výzvy je aj príloha č. 1 Špecifikácia cien a položiek, ktorá obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú ucelenú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok VO.
Výsledkom VO bude rámcová dohoda uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2020 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.11.2020 08:05:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Domov sociálnych služieb (Detva)
Adresa
Pionierska 850/13
Detva
962 12, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty

1. časť: Potraviny – Ovocie a zelenina

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. časť: Potraviny – Chlieb a pečivo

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. časť: Potraviny – Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. časť: Potraviny – Mrazené výrobky a šaláty

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. časť: Potraviny – Trvanlivé potraviny

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. časť: Potraviny – Mäso chladené

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Mäsové výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8. Vajcia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody