Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:45

Karta obstarávania #3206/2020
Oprava strechy po mimoriadnej udalosti

Informácie

ID zákazky
9688
Názov predmetu
Oprava strechy po mimoriadnej udalosti
Číslo spisu
3206/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
37 000,00 EUR
Hlavný CPV
45261910-6 - Opravy striech
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava už raz zateplenej strechy na budove strediska údržby koľajových tratí po mimoriadnej udalosti. Strecha je poškodená, vo veľkom rozsahu bez krytiny. Nutná demontáž pôvodnej časti krytiny a následne montáž sendvičových PUR panelov s novými dažďovými zvodmi a bleskozvodom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivana Gaľa
ivana.gala@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty