Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 18:55

Karta obstarávania #066/2020/§117
Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch v správe BPMK, s.r.o.

Komunikácia