Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 08:41

Karta obstarávania #069/VS/OVO/06/20/Lo
Stomatologické súpravy - 5 ks

Informácie

ID zákazky
9748
Názov predmetu
Stomatologické súpravy - 5 ks
Číslo spisu VO
069/VS/OVO/06/20/Lo
Číslo z vestníka VO
43379-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
131 195,00 EUR
Hlavný CPV
33711790-1 - Zubné súpravy
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80511000-9 - Školenie pracovníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka 5 ks stomatologických súprav vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM – Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.12.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.12.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Andrea Lojšová
andrea.lojsova@unm.sk
+421 434203483

Dokumenty