Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 09:18

Karta zákazky #DNS 1/2019-032
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy A025

Informácie

ID zákazky
9752
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy A025
Číslo spisu VO
DNS 1/2019-032
Číslo z vestníka VO
27505-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487202
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 004,00 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov v zmysle danej špecifikácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2020 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2020 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty