Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 07:46

Karta DNS #DNS 1/2019
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy

Informácie

ID zákazky
5212
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy
Číslo spisu
DNS 1/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487195
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
17 580 000,00 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Doplňujúci CPV
34900000-6 - Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie: SOR NS 12 Electric SOR EBN8 SOR NB 12 City SOR NB 18 City SOR B 9,5 SOR BN 9,5 SOR BN 10,5 SOR C 10,5 Mercedes-Benz CapaCity Iveco UrbanWay 10,5M Iveco UrbanWay 12M Iveco Daily Irisbus Citelis 12M Irisbus Crossway LE 12M Solaris Urbino 10 Solaris Urbino 8,6 Solaris Urbino 18 Solaris Urbino 15 CNG Karosa B 741 Tedom C 12 G , ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov) a skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Zákazky