Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 09:23

Karta zákazky #1/2020-038
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informácie

ID zákazky
9756
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategória DNS
11 Návleky na obuv
Číslo spisu VO
1/2020-038
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
60 000,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Návlek na obuv pre jednorázové použitie určený k ochrane proti minimálnym rizikám, cat. I.
Materiál : polyetylén (PE)
Veľkosť : univerzálna
Rozmer : 15 x 41 cm (± 5%)
Hmotnosť : min. 2,5 g
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
EN STN EN ISO 13688:2013, alebo ekvivalentnou normou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2020 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Ďalšie kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty