Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 20:40

Karta zákazky #NL DNS 2/2019-16
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E16

Informácie

ID zákazky
9819
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E16
Číslo spisu
NL DNS 2/2019-16
Číslo z vestníka VO
27510-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
11 584,21 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov pre električky v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.12.2020 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Relé FINDER 60.13.9.024.0040 24VDC 10A

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
877,54 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

uhlík motorový TE023

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 706,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy