Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.06.2023 12:17

Karta obstarávania #3456/2020
Výmena dátových prepínačov pre dohľadový kamerový systém

Komunikácia