Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:27

Karta obstarávania #3456/2020
Výmena dátových prepínačov pre dohľadový kamerový systém

Informácie

ID zákazky
9904
Názov predmetu
Výmena dátových prepínačov pre dohľadový kamerový systém
Číslo spisu
3456/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
Doplňujúci CPV
32580000-2 - Dátové zariadenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Výmena dátových prepínačov pre dohľadový kamerový systém. Nutné je prekonfigurovať sieť na topológiu „hviezda“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka na dodanie tovaru s jeho následnou montážou.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.12.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.12.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivana Gaľa
ivana.gala@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty