Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 19:19

Karta obstarávania #249/20
Podpora SW produktů Symantec a Veritas na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 včetně dokoupení licencí pro DPMB, a.s.

Informácie

ID zákazky
9941
Názov predmetu
Podpora SW produktů Symantec a Veritas na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 včetně dokoupení licencí pro DPMB, a.s.
Číslo spisu
249/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
600 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Podpora SW produktů Symantec a Veritas na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 včetně dokoupení licencí pro DPMB, a.s.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je roční podpora produktů Symantec a Veritas, a to včetně nákupu 20 ks nových licencí „BACKUP EXEC AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE +ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO GOV“ dle přílohy č. 1 - Technická specifikace

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
14.12.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635

Dokumenty