Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.06.2023 00:10

Karta obstarávania #3449/2020
Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice

Komunikácia