Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 09:09

Karta obstarávania #103122020
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre II

Detail správy #141113

Dátum a čas doručenia
07.07.2021 08:44:02
Od
Mesto Nitra
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Oznámenie o zmene úspešného uchádzača

Dobrý deň,
týmto verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že úspešný uchádzač spoločnosť Ing. Jozef Horniak – VIALLE, IČO 34 278 532, SNP 56, P.O.BOX 165, 934 01 Levice zo súťaže: „Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre – opakovaná súťaž“ z kapacitných dôvodov odstúpil.
Z uvedeného dôvodu sa úspešným uchádzačom stáva spoločnosť RUGOS s.r.o., IČO 46 270 221, Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, ktorá sa v predmetnej súťaži umiestnila na druhom mieste a týmto ju verejný obstarávateľ vyzýva na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy v lehote do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
S úctou,
Ing. Miroslav Daniš, referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra