Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 15:52

Karta obstarávania #103122020
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre II

Komunikácia